เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

กระบวนการสั่งซื้อ สอบถามรายละเอียดสินค้า แจ้งเรื่องร้องเรียน 

เพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง

สำนักงานใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม 
เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 5 7 0 0 0
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573542000120
โทร: (053) 745121-2, 715069, 744077
แฟ็กซ์: (053) 745003
อีเมล: ravi@technocom.co.th

 

: โทร. 053-646889

: โทร. 054-480534

: โทร. 052-020322

 

สาขา แม่สาย

สาขา พะเยา

สาขา เชียงของ

เชียงรายเทคโนคอม : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

สำนักงานใหญ่

สาขา ห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง

 

: โทร. 053-745121-2, 744077

: โทร. 053-740612-17

: โทร. 053-160857

 

สาขา Technocom (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (ม.แม่ฟ้าหลวง)

: โทร. 052-020841

: โทร. 052-020842

: โทร. 062-0275151