นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน-ยกเลิก-รับประกัน

 

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-ยกเลิก-รับประกัน ดังต่อไปนี้

 

สินค้าชำรุดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ

 • สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า

 • สภาพสินค้าใหม่ไม่มีร่องรอย รวมถึง อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้าตามผู้ผลิตได้ ระบุไว้ในบัตรรับประกัน ฯลฯ

 • พร้อมอุปกรณ์เสริม (Accessories) ครบตามที่ซื้อออกไป เช่น กล่อง โฟม ถุง คู่มือ แผ่นไดร์เวอร์ สายไฟ และ adaptor รวมถึงของแถมต่างๆ เป็นต้น

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

 

สินค้าชำรุดเกิน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ แต่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

 • หากพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน แต่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ภายใน 7 วัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะเข้าเงื่อนไขการซ่อม ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย

 • การรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและการรับประกันของแต่ละผู้ผลิตฯ เช่น สินค้ารับประกัน 1 ปี, สินค้ารับประกัน 2 ปี หรือ สินค้ารับประกัน 3 ปี ทั้งนี้สินค้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหัก หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งทางลูกค้าสามารถส่งซ่อมตามบริษัทของสินค้า ที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดได้เลยเพื่อความสะดวก 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท Printer

 • สินค้าที่ลูกค้าได้รับแล้วเกิดปัญหา เครื่องเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า โดยที่สภาพสินค้าใหม่ไม่มีร่องรอย และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ / คืนเงินให้ทันที แต่หากมีการปริ้นเทสแล้ว จะต้องดำเนินการส่งตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อพิจารณา เปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือ ซ่อมคืนตัวเดิม 

 • การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายโดยมีสาเหตุจาก การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือ

  • การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น
   ** การใช้หมึกเทียบเท่า , หมึกเติม , หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย

 • การรับประกัน Printer จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อ

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า ก่อนเซ็นต์ชื่อลงนามรับสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้าน ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้​

 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที หากสินค้ามีปัญหา

 2. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

 3. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น Kerryexpress, EMS

 4. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังเดิมตอนที่ท่ารับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

 5. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่ลูกค้าแจ้งมาแล้ว จะทำการคืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 05-3745-121

 

ที่อยู่ในการจัดส่งคืนสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม 
​เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง​ จังหวัดเชียงราย 5 7 0 0 0
​โทร: (053) 745121-2, 715069, 744077