กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมกับ โรงเรียนวิศานุสรณ์ และบริษัท เอไอเอ จัดงานสัมมนาเพื่อพนักงานในองค์กร หัวข้อ

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมกับ โรงเรียนวิศานุสรณ์ และบริษัท เอไอเอ จัดงานสัมมนาเพื่อพนักงานในองค์กร หัวข้อ "Respect and dignity" เคารพในคุณค่าของตนเองและศรัทธาในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี มาเป็นวิทยากรเพื่อให้แนวคิดต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา