กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

งานสัมมนา "Connecting to the world of tomorrow" วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดี

งานสัมมนา "Connecting to the world of tomorrow" เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย.. ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นับเป็นงานสัมมาครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2019 ของจังหวัดเชียงราย จัดโดยบริษัท Chiangrai Technocom ร่วมกับ Vendors ชั้นนำระดับโลกหลายๆ แบรนด์ ได้แสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างจุใจ ทั้งสินค้ากลุ่ม Enterprise และ New consumer line up products และในงานนี้มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต, The Future Ready Enterprise Solutions, การเตรียมความพร้อมก้าวสู่อนาคตเทคโนโลยี 5G, Internet of Things Solution , ระบบ Security, Data Center ฯลฯ