กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หจก. เชียงรายเทคโนคอม ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ปี 2562-2564) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา