กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

มอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า ในพื้นที่จ.เชียงราย

เชียงรายเทคโนคอม บริจาคน้ำดื่มร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย เพื่อมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า ในพื้นที่จ.เชียงราย โดยท่านผู้ว่าราชการจ.เชียงรายเป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62 ณ ศาลากลาง จ.เชียงราย