กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โดย

เชียงรายเทคโนคอม ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมีคุณประจวบ บทมา ผู้จัดการอาวุโสเชียงรายเทคโนคอม ได้ให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ได้ทราบหลักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในขณะฝึกงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ