กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

หจก.เชียงรายเทคโนคอม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจัง

หจก.เชียงรายเทคโนคอม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 โดยได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านมา จากกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน "โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561" เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจและเชิดชูเกียรติธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล