กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ที่ให้โอกาสเชียงรายเทคโนค

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0