กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ให้โอกาสเชียงรายเทคโนคอม ได้มีส่วนร่วมใ

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0