กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณผู้บริหาร โรงเรียนบ้านเวียงหมอก อ.เชียงของ ที่ให้โอกาศเชียงรายเทคโนคอม ได้เป็นส่วนหนึ่งของกา

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0