กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ให้โอกาศเชียงรายเทคโนคอมเ

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนบ้านสันทราย ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0