กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย ที่ให้โอกาศเชียงรายเทคโนคอม เป็นส่วนหนึ่งของการ

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านป่าเหมือด ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0