กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณผู้บริหาร โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ที่ให้โอกาศเชียงรายเทคโนคอม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรี

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0