กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณผู้บริหาร โรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.แม่สาย ที่ให้โอกาศเชียงรายเทคโนคแม ได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการ

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนบ้านน้ำจำ ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0