กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน ที่ให้โอกาศเชียงรายเทคโนคอม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากา

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0