กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม สาขาเชียงของ ได้นำชุด VR ไปร่วมงานเปิดบ้านแสดงนิทรรศการ ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วย

เชียงรายเทคโนคอม สาขาเชียงของ ได้นำชุด VR ไปร่วมงานเปิดบ้านแสดงนิทรรศการ ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้ทดลองสัมผัสแ

ละเรียนรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีไอทีใหม่ๆ กันอย่างสนุกสนาน