กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ขอขอบคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่ใว้วางใจ เชียงรายเทคโนคอม ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่วางใจใช้บริการ เชียงรายเทคโนคอม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาการเรียนการสอนยุค Education 4.0