กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวดให้แก่กลุ่มแฮงค์โอเวอร์เชียงราย เข้าไปทำแนวกั้นไฟ

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวดให้แก่กลุ่มแฮงค์โอเวอร์เชียงราย เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้าไปทำแนวกั้นไฟฟ้าและดับไฟป่า ลดค่าฝุ่นควัน ค่ามลพิษ PM 2.5 ที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564