กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม บริจาคตลับหมึกเก่าเพื่อนำไป "รีไซเคิล" เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

เชียงรายเทคโนคอม บริจาคตลับหมึกเก่าเพื่อนำไป "รีไซเคิล" เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเก็บรวบรวมตลับผงหมึกแท้ HP เพื่อทำการส่งคืน HP เพื่อแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่ต้องลงเอยเป็นขยะอิเล็คทรอนิคส์ในท้องทะเลและหลุมฝังกลบต่อไป

***ขอขอบคุณลูกค้าเชียงรายเทคโนคอมที่ส่งตลับคืนเพื่อรีไซเคิลถูกต้อง