กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้แก่สภานักศึกษา มฟล.นำไปใช้

หจก.เชียงรายเทคโนคอม มีความยินดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ให้แก่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564