กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมกับ โรงเรียนวิศานุสรณ์ และบริษัท เอไอเอ จัดงานสัมมนาเพื่อพนักงานในองค์กร หัวข้อ

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมกับ โรงเรียนวิศานุสรณ์ และบริษัท เอไอเอ จัดงานสัมมนาเพื่อพนักงานในองค์กร หัวข้อ "Respect and dignity" เคารพในคุณค่าของตนเองและศรัทธาในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี มาเป็นวิทยากรเพื่อให้แนวคิดต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เชียงรายเทคโนคอม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา โดยได้นำเอาเทคโนโลยี VR โลกเสมือนจริงซึ่งงานใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เกมมิ่งของเดลล์ โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆ เข้ามาทดลองสัมผัส,ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และได้รับความสนุกสนานไปด้วย