กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

หจก.เชียงรายเทคโนคอม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจัง

หจก.เชียงรายเทคโนคอม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 โดยได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านมา จากกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน "โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561" เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจและเชิดชูเกียรติธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล

เชียงรายเทคโนคอมขอขอบคุณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ที่ได้ให้โอกาศได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึก

โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ได้เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพ งานแข่งขันทักษะ สพม.36 และทางห้างฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสเชียงรายเทคโนคอม ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการศึกษา **รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ โต้ะคอม สนใจโทร. 081-0225005, 081-6719649, 053745121-2 #มปศ. #TECHNOCOM #Growthtogether