กิจกรรมและข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เด่น

หจก.เชียงรายเทคโนคอมเป็นผู้สนับสนุนใช้วิชาชีพในการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ในเหตุการณ์เยาวชนติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

October 12, 2018

1/10
Please reload

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Please reload

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน
Please reload

August 24, 2019

เชียงรายเทคโนคอม ร่วมกับ โรงเรียนวิศานุสรณ์ และบริษัท เอไอเอ จัดงานสัมมนาเพื่อพนักงานในองค์กร หัวข้อ "Respect and dignity" เคารพในคุณค่าของตนเองและศรัทธาในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี...

August 18, 2019

เชียงรายเทคโนคอม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา โดยได้นำเอาเทคโนโลยี VR โลกเสมือนจริงซึ่งงานใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เกมมิ่งขอ...

July 31, 2019

งานสัมมนา "Connecting to the world of tomorrow" เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย.. ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นับเป็นงานสัมมาครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2019...

July 24, 2019

หจก. เชียงรายเทคโนคอม ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ปี 2562-2564) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา