**กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ สินค้ามีหลายรายการมากกว่าที่โชว์กรุณาสอบถาม** โทร. 081-2005002, 094-2498287, 081-6719649

Projector > Epson

Epson EB-S05

Projector

 • เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ 3LCD

 • ความสว่าง 3,200 Lumens

 • ความละเอียด SVGA 800 x 600

 • Contrast Ratio 15,000 : 1

 • อายุหลอดภาพยาวนาน 6,000 ชม.(Normal)/10,000 ชม.(Eco)

 • ปรับปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมู (Vertical) : -30 ถึง +30 องศา

 • ลำโพงในตัวขนาด 2 วัตต์

 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI

 • รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)

 • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดไฟ 1,000 ชม. หรือ 1 ปี (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ราคา 10,900 บาท​​

Call

Epson EB-W16 

Projector

 • เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ 3LCD

 • ความสว่าง 3,600 Lumens

 • ความละเอียด WXGA 1,280 × 800

 • Contrast Ratio 15,000 : 1

 • อายุหลอดภาพยาวนาน 6,000 ชม. (Normal) / 10,000 ชม. (Eco)

 • ปรับปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมู (Vertical) : -30 ถึง +30 องศา

 • ลำโพงในตัว 2 วัตต์

 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI

 • รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)

 • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1000 ชม. หรือ 1 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

 

ราคา 29,900 บาท​​

Call

Epson EB-X05 

Projector

 • เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ 3LCD

 • ความสว่าง 3,300 Lumens

 • ความละเอียด XGA 1,024 x 768

 • Contrast Ratio 15,000 : 1

 • อายุหลอดภาพยาวนาน 6,000 ชม. (Normal) / 10,000 ชม. (Eco)

 • ปรับปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมู (Vertical) : -30 ถึง +30 องศา

 • ลำโพงในตัว 2 วัตต์

 • รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)

 • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1000 ชม. หรือ 1 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

 

ราคา 18,900 บาท​​

Call

Epson EB-X41

Projector

 • เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ 3LCD

 • ความสว่าง 3,600 Lumens

 • ความละเอียด XGA 1,024 × 768

 • Contrast Ratio 15,000 : 1

 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI

 • อายุหลอดภาพยาวนาน 6,000 ชม.(Normal)/10,000 ชม.(Eco)

 • ปรับปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมู (Vertical) : -30 ถึง +30 องศา

 • ลำโพงในตัว 2 วัตต์

 • รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)

 • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1000 ชม. หรือ 1 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

 

ราคา 22,900 บาท​​

Call

Epson EB-S41

Projector

 • เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ 3LCD

 • ความสว่าง 3,300 Lumens

 • ความละเอียด SVGA 800 x 600

 • Contrast Ratio 15,000 : 1

 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI

 • อายุหลอดภาพยาวนาน 6,000 ชม.(Normal)/10,000 ชม.(Eco)

 • ปรับปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมู (Vertical) : -30 ถึง +30 องศา

 • ลำโพงในตัว 2 วัตต์

 • รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)

 • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1000 ชม. หรือ 1 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

ราคา 11,900 บาท​​

Call

**ผิด ตก ยกเว้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**