***ผิด ตก ยกเว้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ สินค้ามีหลายรายการมากกว่าที่โชว์กรุณาสอบถาม***

ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

ชื่อบัญชี : หจก.เชียงรายเทคโนคอม

**กรุณาโทรสอบถามเพื่อเช็คสินค้าก่อนการสั่งซื้อ

สามารถชำระเงินโดยโอนบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ชื่อบััญชี : หจก.เชียงรายเทคโนคอม

ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

เลขบัญชี 455-2-02085-0

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

  • หลังจากคุณทำรายการชำระเงินแล้ว สามารถยืนยันการชำระเงินได้ ตามวิธีที่คุณสะดวก

    • ช่องทางที่ 1 โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ : 081-6719649

    • ช่องทางที่ 2 อีเมล์แจ้งมาที่ ravi@technocom.co.th

  • จัดส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

  • สอบถามการจัดส่งสินค้า โทร : 053-745121, 081-6719649

 

: โทร. 053-646889

: โทร. 054-480534

: โทร. 052-020322

 

สาขา แม่สาย

สาขา พะเยา

สาขา เชียงของ

เชียงรายเทคโนคอม : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

สำนักงานใหญ่

สาขา ห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง

 

: โทร. 053-745121-2, 744077

: โทร. 053-740612-17

: โทร. 053-160857

 

สาขา Technocom (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (ม.แม่ฟ้าหลวง)

: โทร. 052-020841

: โทร. 052-020842

: โทร. 062-0275151