อัพเดทวันที่ 29 มกราคม 2563

1. พนักงานฝ่ายขาย (ประจำสาขาในเมืองเชียงราย)

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย,หญิง

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารการจัดการ

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 • สามารถออกพบลูกค้าได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 • ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 13,500.-เดือน หากมีประสบการณ์ เริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

 

2. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ประจำสาขาเชียงของ, สาขาเซ็นทรัลเชียงราย, สาขาแม่ฟ้าหลวง) สาขาเชียงของ     ถ้าอยู่ต่างอำเภอ มีที่พักให้

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟร์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์

 • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

 • มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 13,500.-เดือน หากมีประสบการณ์ เริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • มีการอบรมเพิ่มเติมให้

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

 

3. ช่าง Software support

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟร์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์

 • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

 • มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 13,500.-เดือน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

 

4. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ / เวปเพจ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิง

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความชำนาญการใช้งาน Facebook, Twitter, Instagram, การทำ Webpage

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

 • ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 13,500.-เดือน หากมีประสบการณ์ เริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

  

4. ผู้ช่วยผู้จัดการ 2คนประจำเชียงราย 1 คนประจำแม่สาย

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิง

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาเลขานุการ, บัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

 • ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 13,500.-เดือน หากมีประสบการณ์ เริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

-----------------------------------------หมายเหตุ** ใช้แบบฟอร์มใบสมัครงานของเชียงรายเทคโนคอมเท่านั้น-------------------------------------

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาได้ที่

อีเมล patcharee@technocom.co.th, uma@technocom.co.th 

สนใจติดต่อ 053 745121, 053-745069, 086 420 1851

 

: โทร. 053-646889

: โทร. 054-480534

: โทร. 052-020322

 

สาขา แม่สาย

สาขา พะเยา

สาขา เชียงของ

เชียงรายเทคโนคอม : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

สำนักงานใหญ่

สาขา ห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง

 

: โทร. 053-745121-2, 744077

: โทร. 053-740612-17

: โทร. 053-160857

 

สาขา Technocom (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (ม.แม่ฟ้าหลวง)

: โทร. 052-020841

: โทร. 052-020842

: โทร. 062-0275151