อัพเดทวันที่ 16 ตุลาคม 2562

1. ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  10 ท่าน

·        อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

·        วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาอิเล็กทรอนิกส์

·        มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

·        มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

·        บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

·        ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

·        ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

·        มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม, วันลา, พักร้อน, ประกันอุบัติเหตุ

·        อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000 - 15,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์และความสามารถ

·        ค่าคอมพิเศษ

2. ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ ระดับผู้เชียวชาญ 3 ท่าน

·        อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

·        วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาอิเล็กทรอนิกส์

·        มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

·        มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

·        สามารถติดตั้ง Server, Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·        บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

·        ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

·        ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

·        มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม, วันลา, พักร้อน, ประกันอุบัติเหตุ

·        อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000 - 15,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์และความสามารถ

·        เมื่อผ่านงานจะมีค่าคอมมิชชั่น

3. ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ประจำสาขาเชียงของ 2 ท่าน

·        อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

·        วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาอิเล็กทรอนิกส์

·        มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

·        มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

·        สามารถติดตั้ง Server, Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·        บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

·        ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

·        ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

·        มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม, วันลา, พักร้อน, ประกันอุบัติเหตุ

·        อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000 - 15,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์และความสามารถ

·        เมื่อผ่านงานจะมีค่าคอมมิชชั่น

4. ตำแหน่ง พนักงานขาย / การตลาด 4 ท่าน

·        อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย,หญิง

·        วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาการตลาด 

·        มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

·        สามารถออกพบลูกค้าได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

·        ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

·        ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

·        มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม, วันลา, พักร้อน, ประกันอุบัติเหตุ

·        อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000 - 15,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์และความสามารถ

·        เมื่อผ่านงานจะมีค่าคอมมิชชั่น

5. ตำแหน่ง ธุรการบัญชี/ธุรการแคชเชียร์ 2 ท่าน

·        อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย,หญิง

·        วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

·        มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน / บัญชี

·        มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

·        ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

·        ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

·        มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษมีสวัสดีการ ประกันสังคม, วันลา, พักร้อน, ประกันอุบัติเหตุ

·        อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000 - 15,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์และความสามารถ

-----------------------------------------หมายเหตุ** ใช้แบบฟอร์มใบสมัครงานของเชียงรายเทคโนคอมเท่านั้น-------------------------------------

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาได้ที่

อีเมล patcharee@technocom.co.th, uma@technocom.co.th 

สนใจติดต่อ 053 745121, 053-745069, 086 420 1851

 

: โทร. 053-646889

: โทร. 054-480534

: โทร. 052-020322

 

สาขา แม่สาย

สาขา พะเยา

สาขา เชียงของ

เชียงรายเทคโนคอม : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

สำนักงานใหญ่

สาขา ห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง

 

: โทร. 053-745121-2, 744077

: โทร. 053-740612-17

: โทร. 053-160857

 

สาขา Technocom (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (ม.แม่ฟ้าหลวง)

: โทร. 052-020841

: โทร. 052-020842

: โทร. 062-0275151