อัพเดทวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

1. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ / เวปเพจ

 • อายุ 22-26 ปีขึ้นไป เพศหญิง

 • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความชำนาญการใช้งาน Facebook, Twitter, Instagram, การทำ Webpage

 • มีความรับผิดชอบ

 • ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์การทำงาน

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000.-18,000.- /เดือน แล้วแต่ความสามารถ

 • พร้อมเริ่มงานทันที

 

2. ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย
  • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟท์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถอ่านแผงวงจรได้
  • สามารถวางแผนงาน และบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (มีความรู้เป็นอย่างดี) 
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
  • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000.- /เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ


3. ตำแหน่ง ช่าง Network
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย
  • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟท์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ปฏิบัติการ
  • มีความรู้ด้าน Network  
  • สามารถวางแผนงาน และบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (มีความรู้เป็นอย่างดี) 
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
  • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000.-/เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 

4. ตำแหน่ง กราฟฟิคดีไซน์ 
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป 
  • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความชำนาญการใช้งาน Facebook, Twitter, Instagram, การทำ Webpage
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
  • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000.- /เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 

5.ช่าง Sale Support

 • อายุ 22-26 ปีขึ้นไป เพศชาย

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟร์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์

 • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

 • มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาอีกแบบ

 • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 12,000- 15,000.-/เดือน

 • มีการอบรมเพิ่มเติมให้

 • พร้อมเริ่มงานทันที

​  

6. Software support โปรแกรม QACC / QPOS

 • อายุ 22-26 ปีขึ้นไป เพศชาย

 • วุฒิ  ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟร์แวร์, สาขาบัญชี

 • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านบัญชี

 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000.-15,000.- /เดือน แล้วแต่ความสามารถ

 • มีการอบรมเพิ่มเติมให้

 • พร้อมเริ่มงานทันที

7.ตำแหน่ง ธุรการบัญชี/ แคชเชียร์

 • อายุ 22-26 ปีขึ้นไป  

 • วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

 • พิมพ์งานคล่อง,สามารถเก็บเอกสารได้อย่างมีระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000.-15,000.- /เดือน แล้วแต่ความสามาร

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาอีกแบบ

8. โปรแกรมเมอร์

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย-หญิง

 • วุฒิ  ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีความเชียวชาญทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาอีกแบบ

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000 - 20,000./-เดือน หรือแล้วแต่ความสามารถ

 • พร้อมเริ่มงานทันที

-----------หมายเหตุ** ให้ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของเชียงรายเทคโนคอม และสามารถแนบเอกสารอย่างอื่นที่เห็นสมควรได้-------------

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาได้ที่

อีเมล patcharee@technocom.co.th, uma@technocom.co.th 

สนใจติดต่อ 053 745121, 081-9985173