อัพเดทวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

1. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ / เวปเพจ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิง

 • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความชำนาญการใช้งาน Facebook, Twitter, Instagram, การทำ Webpage

 • มีความรับผิดชอบ

 • ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์การทำงาน

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

 

2. พนักงานฝ่ายขาย (telephone sell)

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย,หญิง

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารการจัดการ

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 • มีความสามารถในการขายสินค้าได้ สามารถเปิดและปิดการขายได้

 • สามารถออกพบลูกค้าได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 • ​บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

 

3. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย

 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟร์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์

 • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ปฏิบัติการ

 • มีความรู้ด้านพื้นฐานด้าน Network  เข้าหัวและสาย LAN ได้

 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000.-/เดือน

 • มีการอบรมเพิ่มเติมให้

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

  

4. Software support โปรแกรม QACC / QPOS

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย

 • วุฒิ  ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟร์แวร์

 • มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านบัญชี

 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง สร้างสรรค์ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญญา

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000./-เดือน

 • มีการอบรมเพิ่มเติมให้

 • สัญญา 1 ปี / พร้อมเริ่มงานทันที

-----------หมายเหตุ** ให้ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของเชียงรายเทคโนคอม และสามารถแนบเอกสารอย่างอื่นที่เห็นสมควรได้-------------

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาได้ที่

อีเมล patcharee@technocom.co.th, uma@technocom.co.th 

สนใจติดต่อ 053 745121, 086 420 1851