อัพเดทวันที่ 20 กันยายน 2564

1. ตำแหน่ง ช่างทั่วไป 
   • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย
   • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟท์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
   • สามารถอ่านแผงวงจรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 
   • ขับรถยนต์ได้ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
   • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
   • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000 /เดือน

2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมปริ้นเตอร์/ฮาร์ดแวร์ 

   • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย   

   • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   • สามารถซ่อมปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค ได้

   • สามารถอ่านแผงวงจรได้  

   • สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ    

   • ขับรถยนต์ได้ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)   

   • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว   

   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)   

   • อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000-18,000.-/เดือน (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

3.ตำแหน่ง ธุรการบัญชี

   • อายุ 24 ปี 

   • วุฒิ  ปวส. ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 

   • พิมพ์งานคล่อง,สามารถเก็บเอกสารได้อย่างมีระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   • ขับรถยนต์ได้ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้) 

   • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000.- /เดือน 

   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.ตำแหน่ง ธุรการห้องสต็อก

   • อายุ 24 ปี เพศชาย-หญิง

   • วุฒิ  ปวส. ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 

   • พิมพ์งานคล่อง,สามารถเก็บเอกสารได้อย่างมีระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   • ขับรถยนต์ได้ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้) 

   • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000.- /เดือน 

   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ตำแหน่ง พนักงานส่งของ/แพ็คของ

   • อายุ 24 ปี ขึ้นไป เพศชาย

   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 

   • ขับรถยนต์ได้ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้) มีใบขับขี่

   • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000.-/เดือน 

   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ตำแหน่ง ธุรการทั่วไป (ประจำสาขาเชียงของ)

   • อายุ 22 ปี 

   • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 

   • พิมพ์งานคล่อง,สามารถเก็บเอกสารได้อย่างมีระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   • ขับรถยนต์ได้ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้) 

   • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000.- /เดือน 

   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.ตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์

   • อายุ 24 ปี เพศชาย-หญิง

   • วุฒิ  ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   • มีความชำนาญในการใช้งาน Adobe Photoshop , Illustrator

   • มีความชำนาญในการใช้งาน Facebook, Twitter , Instagram และการทำ Webpage

   • มีความรับผิดชอบ

   • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000-18,000.- /เดือน

   • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

​​

   

jobs.png

-----------หมายเหตุ** ให้ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของเชียงรายเทคโนคอม และสามารถแนบเอกสารอย่างอื่นที่เห็นสมควรได้-------------

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาได้ที่

อีเมล patcharee@technocom.co.th, uma@technocom.co.th 

สนใจติดต่อ 053 745121, 081-9985173