อัพเดทวันที่ 20 เมษายน 2564

1. ตำแหน่ง ช่างทั่วไป 
• อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย
• วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟท์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
• สามารถอ่านแผงวงจรได้
• สามารถวางแผนงาน และบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (มีความรู้เป็นอย่างดี) 
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
• ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
• อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000.- /เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ


2. ตำแหน่ง ช่าง Network
• อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย
• วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ซอฟท์แวร์, วิศวคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
• มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ปฏิบัติการ
• มีความรู้ด้าน Network 
• สามารถวางแผนงาน และบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (มีความรู้เป็นอย่างดี) 
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
• ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
• อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 15,000.-/เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 

3. ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป 
  • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความชำนาญการใช้งาน Facebook, Twitter, Instagram, การทำ Webpage
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีผลงานมายื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจ)
  • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000.- /เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

4.ตำแหน่ง ธุรการบัญชี

 • อายุ 22-26 ปีขึ้นไป  

 • วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

 • พิมพ์งานคล่อง,สามารถเก็บเอกสารได้อย่างมีระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 2 ปีขึ้นไป (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 12,000.-15,000.- /เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ตำแหน่ง Programmer

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป  เพศชาย-หญิง

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

 • มีความเชี่ยวชาญพื้นฐาน .NET เป็นอย่างดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารและจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 • อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000.- 20,000.- /เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • พร้อมเริ่มงานทันที

-----------หมายเหตุ** ให้ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของเชียงรายเทคโนคอม และสามารถแนบเอกสารอย่างอื่นที่เห็นสมควรได้-------------

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาได้ที่

อีเมล patcharee@technocom.co.th, uma@technocom.co.th 

สนใจติดต่อ 053 745121, 081-9985173