Instant Coupon

Instant Coupon

Instant Coupon เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเชื่อมเข้ากับโปรแกรม IBSG โดยโปรแกรม IBSG จะทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออกเน็ต (Authen) ส่วนมากจะใช้กับโรงแรม โรงเรียน หอพัก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม IBSG

 

 

 

ในส่วนของโปรแกรม Instant Coupon ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ IBSG โดยที่ผู้ใช้สามารถขอออกคูปองการใช้งานเน็ตได้

ณ เวลานั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์คูปองออกมาก่อนเป็นจำนวนมาก สามารถที่จะพิมพ์ออกมาเมื่อต้องการที่จะใช้ตาม Policy ที่ได้

กำหนด

 ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่นี้ (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ravi@technocom.co.th)

วีดีโอ การใช้งานโปรแกรม Instant Coupon