Instant Coupon

Instant Coupon

Instant Coupon เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเชื่อมเข้ากับโปรแกรม IBSG โดยโปรแกรม IBSG จะทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออกเน็ต (Authen) ส่วนมากจะใช้กับโรงแรม โรงเรียน หอพัก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม IBSG

 

 

 

ในส่วนของโปรแกรม Instant Coupon ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ IBSG โดยที่ผู้ใช้สามารถขอออกคูปองการใช้งานเน็ตได้

ณ เวลานั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์คูปองออกมาก่อนเป็นจำนวนมาก สามารถที่จะพิมพ์ออกมาเมื่อต้องการที่จะใช้ตาม Policy ที่ได้

กำหนด

 ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่นี้ (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ravi@technocom.co.th)

วีดีโอ การใช้งานโปรแกรม Instant Coupon

 

: โทร. 053-646889

: โทร. 054-480534

: โทร. 052-020322

 

สาขา แม่สาย

สาขา พะเยา

สาขา เชียงของ

เชียงรายเทคโนคอม : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

สำนักงานใหญ่

สาขา ห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง

 

: โทร. 053-745121-2, 744077

: โทร. 053-740612-17

: โทร. 053-160857

 

สาขา Technocom (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (ม.แม่ฟ้าหลวง)

: โทร. 052-020841

: โทร. 052-020842

: โทร. 062-0275151