เชียงรายเทคโนคอมเป็นศูนย์บริการ

       ปัจจุบัน หจก.เชียงรายเทคโนคอม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorizers) ของบริษัทชั้นนำของประเทศไทย หลายบริษัท เพื่อนำสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ มาจำหน่ายในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการอย่างเป็นทางการประจำจังหวัดเชียงราย ได้แก่ HP, Lenovo, Acer, Asus, Epson, Brother, Fuji xerox, Syndome และบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายสินค้าไอที อีกมากมายหลายแบรนด์ชั้นนำ

 

: โทร. 053-646889

: โทร. 054-480534

: โทร. 052-020322

 

สาขา แม่สาย

สาขา พะเยา

สาขา เชียงของ

เชียงรายเทคโนคอม : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

สำนักงานใหญ่

สาขา ห้าแยกพ่อขุนฯ

สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง

 

: โทร. 053-745121-2, 744077

: โทร. 053-740612-17

: โทร. 053-160857

 

สาขา Technocom (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (เซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 )

สาขา Digital Printing (ม.แม่ฟ้าหลวง)

: โทร. 052-020841

: โทร. 052-020842

: โทร. 062-0275151