เงื่อนไขการจัดส่ง

  • จัดส่งฟรี ทั่วประเทศไทย FREE in Thailand จัดส่งในกรุงเทพ​ฯ และต่างจังหวัดโดย บริษัทขนส่ง Kerryexpress, EMS หรือขนส่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ต่างประเทศคิดค่าจัดส่ง ตามระยะทาง, น้ำหนัก, ขนาดของสินค้า)

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น  บริษัทขนส่งใช้เวลาในการส่งสินค้าประมาณ 2-3 วันทำการ

  • กรณีต้องการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ อีเมล์แจ้งมาที่ ravi@technocom.co.th เพื่อประเมินค่าจัดส่งจากบริษัทขนส่งสินค้าที่เราใช้บริการ

  • กรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง