การควบคุมการใช้งานเครื่อง

การควบคุมการใช้งานเครื่อง ตอนที่ 1

       เนื่องจากผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆท่าน ถึงปัญหาเรื่องการที่จะทำอย่างไรที่เขาจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เครื่องในที่นี้คือพนักงาน/เด็กในบ้าน ทำการเพิ่มเติมโปรแกรมหรือจะทำอย่างไรให้เขาใช้งานได้เฉพาะโปรแกรมที่เราได้กำหนดเอาไว้ให้เท่านั้น มาถึงตรงนี้ผมก็ขอเข้าเรื่องขั้นตอนต่างๆ โดยรูปแบบที่ผมจะเสนอคือการใช้คุณสมบัติของ Windows 7 ที่มีให้อยู่แล้วคือการสร้าง User (ผู้ใช้) และการกำหนดสิทธิต่างให้กับผู้ใช้

ขั้นตอนการสร้าง User
1.เราจะทำการสร้างผู้ใช้งานขึ้นมาก่อน จะเป็นชื่ออะไรก็ได้ โดยการไปที่ Control Panel แล้วเปลี่ยนมุมมองไปที่ Category แล้วกด Add or Remove user accounts

 

2.กดที่ Creat new account

 

3.ทำการตั้งชื่อผู้ใช้ ในที่นี้ขอเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่า
** ให้เลือกเป็น Standard User (ในที่นี้หมายถึงผู้ใช้ทั่วไป)

 

4.เราก็จะได้ User ที่สร้างขึ้นมา หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการไปกำหนด password สำหรับ Administrator หรือ account หลักของเรา เพราะหากเราไม่กำหนด Password แน่นอน user ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมาเข้าใช้ชื่อของเรา ดังนั้นเรากดเข้าไปที่ผู้ใช้ Administrator (หรือ user ที่เราใช้ก่อนหน้า) แล้วกดที่ Change user password และกำหนด password ตามที่เราต้องการ

 

เมื่อท่านเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผมถือว่าท่านสามารถควบคุมการใช้งานเครื่องของ User ได้แล้วขอให้ท่านอ่านการควบคุมการใช้งานเครื่องในตอนที่ 2 ต่อไป

การควบคุมการใช้งานเครื่อง ตอนที่ 2

       ตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการสร้างผู้ใช้งาน ในจุดนี้อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่า ผู้ใช้งานที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะได้สิทธิพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows ณ ตอนนั้นๆ เช่นหากท่านได้ติดตั้ง Windows7และติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเช่น Photoshop ผู้ใช้ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้สิทธิในการใช้งานโปรแกรมPhotoshop เช่นกัน หลังจากเราได้สร้างผู้ใช้ขึ้นมาแล้ว อันดับแรกเราต้องไปทำคือการยกเลิกสิทธิในการใช้งานของโปรแกรมออกทั้งหมดก่อน

1.ให้ท่านเข้า Account ของ Admin หรือ Account ของท่านเอง แล้วไปที่ Control Panel เปลี่ยนมุมมอง(View by) เป็น Larget icons

 

2.กดที่ Creat new account

 

3.ในที่นี้ Parental Controls จะให้เราเรียก Account ที่เราต้องการจะควบคุม ในตัวอย่าง Account ที่ผมต้องการควบคุมคือ test

 

4.สิ่งที่แรกที่เราต้องทำคือ กดที่ On ,enforce current setting (ให้เริ่มใช้ค่าที่เรากำหนดให้)

สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้จาก Parental Controls คือ

4.1. Time Limits คือการกำหนดให้ใช้งานตามเวลาที่เราได้กำหนด  สีนำเงินคือเวลาที่เราไม่อนุญาติให้ใช้งาน เราก็สามารถเลือกตามวันและเวลาได้

4.2 อนุญาติให้เล่นเกมส์ได้หรือไม่ ถ้าไม่อนุญาติให้เล่นเกมส์ก็ให้ระบุ No หรือ ถ้าเป็นเด็กในบ้านเราอาจจะเพิ่มการควบคุม เช่นอนุญาติให้เล่นแต่กำหนด Rating ของเกมส์แทน

 

4.3 ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญในการควบคุม คือการอนุญาติ/ไม่อนุญาติ ให้ใช้งานโปรแกรมที่เราต้องการ (Allow and block specific programs) เราจะเลือก Can only use programs I allow (จะให้ใช้ได้เฉพาะโปรแกรมที่เรากำหนด) ในกรณีที่ท่านมีโปรแกรมจำนวนมากอยู่ในเครื่องของท่าน ท่านจะต้องรอให้ Windows โหลดรายชื่อโปรแกรมขึ้นมาก่อน ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลา แล้วเราก็เลือกโปรแกรมที่เราอนุญาติให้ใช้งาน

เมื่อเสร็จทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว เราก็จะได้หน้าจอเหมือนๆกับภาพตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดู ท่านก็กด OK ก็เป็นอันใช้งานได้ หลังจากนี้ท่านก็ออกจาก Account ของท่านด้วยการกด Switch User หรือ log off แล้วลอง Log เข้า Account ของผู้ใช้ที่เราได้สร้างขึ้นมาดูว่าใช้งานได้ตามที่เราได้กำหนดให้หรือไม่
*** ให้สังเกตุถึงการเปิดใช้การควบคุมในด้านขวามือของภาพ เช่น Time Limit=on

 

แล้วขอให้ท่านอ่านการควบคุมการใช้งานเครื่องในตอนที่ 3 ต่อไป

การควบคุมการใช้งานเครื่อง ตอนที่ 3

ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการสรุป Tips & technic ต่างๆ

 

1.การที่เราจะป้องกันการใช้งานเครื่อง ที่ผมแนะนำส่วนตัวและดีที่สุดคือการกำหนดหลังจากเราได้ทำการติดตั้ง Windows เข้าไปใหม่ๆและยังไม่มีโปรแกรมหรือโปรแกรมน้อยมากที่เราได้ติดตั้งเข้าไปในเครื่อง  เพราะหลังจากเราได้กำหนดการอนุญาติให้ใช้งานโปรแกรมแล้วโปรแกรมใหม่ที่เราได้ติดตั้งเข้าไปใหม่หลังจากนั้น ผู้ใช้ที่เราได้กำหนดสิทธิจะไม่สามารถใช้งานได้ เขาจะใช้ได้เฉพราะโปรแกรมที่เราได้กำหนดให้ไว้ก่อนหน้าเท่านั้น

 

2.การป้องกันการใช้งาน Internet
ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมแกรม Windows ได้ ดังนั้น IE หรือ Internet Explorer ผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ วิธีที่เราป้องกันไม่ให้ใช้งานได้โดยการเอา IE ออก (uninstall) เขาจะไม่สามารถใช้งานได้ และเราติดตั้ง Chrome หรือ Firefox สำหรับใช้งาน Internet แทน ดังนั้นโปรแกรมใหม่ๆที่ติดตั้งเข้าไปผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานได้

 

3.ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง Hardware Device เช่นเครื่องพิมพ์ หรือทำอะไรได้ เขาจะเป็นผู้ใช้งานได้อย่างเดียว

 

ในส่วนอื่นๆหากมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมให้ครับ…