อ้างอิงจากนิตยาสาร SYNNEXTRA

16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 *ฉบับที่117