เปิดบริการมาแล้วกว่า 28 ปี พร้อมบริการทุกสาขาทุกสาขาทั้ง จังหวัดเชียงรายและพะเยา ด้วยทีมงานผู้ชำนาญงาน